Initiatief Beschut Wonen

Beschut wonen is een initiatief dat volwassenen en ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek huisvest en begeleidt met respect voor hun eigenheid en met als centrale doelstelling re-integratie in de maatschappij.
Beschut wonen beschikt over 76 erkende plaatsen, verspreid over Lede en Aalst. Het aanbod bestaat uit verschillende woonvormen, gaande van individueel wonen met weinig of veel ondersteuning, groepswonen tot groepswonen met meer zorgomkadering.
Het team, dat multidisciplinair is samengesteld, biedt ondersteuning waar nodig met het oog op optimale zelfstandigheid. Zij worden ondersteund door een superviserend geneesheer en coördinator.
De begeleidingsmethodiek die gehanteerd wordt is deze van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), waarbij men vertrekt vanuit de wensen en krachten van de bewoner en dit op verschillende levensdomeinen als wonen, werken, leren, recreëren, gezondheid, sociale contacten,….

In 2022 nam beschut wonen deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling. Deze vragenlijst peilt naar de tevredenheid van de cliënten. Het volledige rapport kan u hier terugvinden.

Contactgegevens: 

Onthaalbureel: IBW Reymeers, Kasteeldreef 29, 9340 Lede
Contact: alle werkdagen van 8u tot 16u45
Tel 053 80 87 46
Fax 053 78 18 54
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Downloaden
Folder
aanmeldingsformulier IBW OVL

Samenvatting definitief inspectieverslag audit maart 2015 en opvolging

Activiteitencentrum Sava Ontmoetingscentrum Evenwicht Initiatief Beschut Wonen