Activiteitencentrum Sava

Het activiteitencentrum Sava richt zich tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek, die omwille van sociale en/of psychische problemen de gewone arbeidssituatie (nog) niet aankunnen.
Doel van het activiteitencentrum is het sociaal functioneren en de maatschappelijke integratie te bevorderen door het bieden van ondersteuning op vlak van arbeid, vorming en opleiding. De cliënten worden actief betrokken in het zorg- en activiteitenaanbod dat zich voornamelijk richt op arbeidszorg (atelierwerking), psycho-educatie en vorming, participatie en emancipatie en persoonlijke ontwikkeling.
Het activiteitencentrum beschikt over verschillende atelierwerkingen, met name een strijkatelier, een stik-en verstelwerk plaats, een houtatelier, een crea-atelier, een plaats voor semi-industrieel werk, een klusjesdienst en een cafetariawerking. In het ontmoetingscentrum worden onze handgemaakte producten te koop aangeboden, evenals via onze webshop.
Het team, dat multidisciplinair is samengesteld, wordt ondersteund door een superviserend geneesheer en coördinator.
De begeleidingsmethodiek die gehanteerd wordt is deze van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH), waarbij men vertrekt vanuit de wensen en krachten van de bewoner, specifiek voor de levensdomeinen werken, leren en recreëren.


Contactgegevens:
Onthaalbureel: Activiteitencentrum Sava, Dwarsstraat 1a, 9340 Lede
Contact: alle werkdagen van 8u tot 11u30 en van 13u tot 16u45, met uitzondering van donderdag- en vrijdagnamiddag
Tel 053 80 71 37
Fax 053 78 18 54
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Downloaden
Folder
Aanmeldingsformulier


Activiteitencentrum Sava Ontmoetingscentrum Evenwicht Initiatief Beschut Wonen